Τρέχουμε το MonaKENAK:

 • Επιλύουμε και βγάζουμε xml.
 • Δημιουργούμε σενάρια, ανοίγουμε ένα, κάνουμε γρήγορες αλλαγές πχ. Αλλαγή κουφωμάτων, ηλιακό, αντλίες θερμότητας για θέρμανση ψύξη, αφιαρούμε θερμοσίφωνες.
 • Βγάζουμε xml του (των) σεναρίων.
 • Ανοίγουμε το αρχικό και βγάζουμε xml από το μενού “Σενάρια”

Από Buildingcert.gr δημιουργούμε νέα επιθεώρηση και κατεβάζουμε το xml με τον αριθμό πρωτπκόλου

Στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ επιθεώρηση:

 • Φορτώνουμε το xml Σενάρια
 • Εισάγουμε το xml του buildingcert
 • Περιγράφουμε συνοπτικά τις εργασίες του σενάριου στο κτίριο 1
  Αν το Buildingcert δεν αναγνωρίζει τα σενάρια σημαίνει πως δεν έβαλες περιγραφή των εργασιών.
 • Τρέχουμε εκτέλεση
 • Βγάζουμε “Αρχείο προς υποβολή” και είναι αυτό που φορτώνουμε στο buildingcert.

Ηλεκτρονικό παράβολο

 • Απο Εθνική τράπεζα > Πληρωμές > αναζήτηση “e παράβολο” > κωδικός παραβόλου 8012
 • Συμπλήρωση ΑΦΜ > πληρωμή, αποθήκευση και συμπληρωση του κωδικού του στο Buildingcert

Loading