ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)

Έχουμε λοιπόν Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Που όπως κάθε νόμος, γίνεται για να αλλάζει αδιάκοπα devil

Εδώ είναι οι Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή του

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Ν. 4067 / ΦΕΚ Α’ 79 9/4/2012

Τι δεν μετρά στο ΣΔ. (άρθρο 11 παρ. 6)

Τι δεν μετρά στην κάλυψη (αρ.12 παρ 4)

α - 20% ημιυπαίθριοι

 

α - 20% εξώστες

δ – Κλιμακοστάσια πολυκατοικιών 

 

ε – Κλιμακοστάσια αυτοτελών ιδιοκτησιών: ως 12 τμ συνολικά

 

στ – ως 2 ανοιχτά κλιμακοστάσια

εμμέσως από το άρθρο 3

ζ - κλίμακες κινδύνου

η – κατακόρυφοι αγωγοί ΗΜ> 0,50 τ.μ., αίθρια..

 

θ – υπόγειοι όροφοι για γκαράζ, στέρνες, πισίνες κλπ και εκτός περιγράμματος κτιρίου σύμφωνα με το αρθ.17 παρ 6β’

 

ι  – υπόγεια κατοικιών με οροφή 1,20 υπέρ της οριστικής στάθμης εδάφους για βοηθητικές χρήσεις η για κύρια χρήση με προσμέτρηση του 50% της επιφάνειας κύρια χρήσης

 

ια - για κτίρια μικτής χρήσης με το ισόγειο όχι κατοικία: α) 2ο υπόγειο για τις κατοικίες, β) το 1ο υπόγειο μέχρι 50% για κύριες χρήσεις ισογείου

 

ιβ2 - υπόγεια ξενοδοχείων για κολυμβητήρια, γυμναστήρια κλπ

 

ιγ - στεγασμένα ελαφρά ανοιχτά γκαράζ ύψους ως 2,0 σε επαφή με πλάγια και πίσω όρια

ιδ - Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) επιφάνειας <= 10% της δόμησης κτιρίου, με ύψος χώρου κύριας χρήσης από κάτω (2,40 κτιριοδομικός)

 

ιε - Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν <= 1/2 της υποκείμενης κάτοψης μέσου ελεύθερου ύψους <= 2,20 μ

 

ιστ - οι κατασκευές των άρθρων:

  • 16 - λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά όψεων
  • 17 - κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους και περιφράξεις
  • 19 - κατασκευές πάνω από το κτίριο

 - οι κατασκευές των άρθρων:

  • 16 - λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά όψεων
  • 17 - κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους και περιφράξεις

 

ιθ - θερμομόνωση > 6 εκ.  στα νέα

κ - εξωτερική θερμομόνωση υφισταμένων - φ/β - παθητικά ηλιακά ως 15 εκ

κα - Σεισμικός αρμός

κβ - περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία η περιμετρικός φέρων οργανισμός και τοίχοι πλήρωσης από φυσικά ανακυκλώσιμα υλικά (πέτρα, ξύλο, λάσπη κλπ)

κε - αποθήκη απορριμμάτων 2μ2 - 2μ ύψους

 

κστ - διπλά ενεργειακά κελύφη

κθ - αίθρια κλπ

λ - κλειστά εσωτερικά πατάρια

4ζ - στοές (δεν υπάρχει ορισμός τους) χωρίς υποστυλώματα και όροφο

 

 

Φωτογραφίες: 
baby freediver

Άρθρο 5 παρ. 3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης

Από το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών: http://reissis.gr/drupal/sites/default/files/teyxos-texnikon-odigion-gia...

παρ. 3 Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης σε κτίριο το οποίο ρυμοτομείται (εμπίπτει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο) σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, ενώ δύναται να εκδοθεί άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο το οποίο δεν ρυμοτομείται και μπορεί να υπερβαίνει την κάλυψη, τον σ.δ, το ύψος ή τον όγκο των ισχυόντων όρων δόμησης της εν λόγω περιοχής.